Grzegorz Metryka
buduje młyn
w Górach Świętokrzyskich

Rodzina Metryków
przenosi się na pomorze
i zakłada własne gospodarstwo

Marian Metryka
przejmuje gospodarstwo
po ojcu

Rozpoczęcie
pierwszej produkcji
piekarniczej w Tczewie

Zakup piekarni
w
Szymankowie

Marian Metryka
przekazuje gospodarstwo
oraz piekarnię synom
– Karolowi i Grzegorzowi

Rozpoczęcie rozbudowy
piekarni w Szymankowie
Etap I

Rozbudowa Piekarni
w Szymankowie
Etap II

Uruchomienie nowoczesnych
technologii produkcji
Wprowadzenie
produkcji wyrobów mrożonych