Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „NORT” Sp. z o.o. pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: Wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania chleba o przedłużonej świeżości współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

Numer umowy: POIG.04.03.00-00-160/11-00

uepomorske w uniinnowacyjna gospodarka


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „NORT” Sp. z o.o. pragnie poinformować, że zrealizowało projekt pt.: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności piekarni NORT poprzez inwestycje wprowadzającą nowe produkty i usługę.

W wyniku realizacji projektu PPU „NORT” Sp. z o. o. wprowadziło do swojej oferty:

- Nowe innowacyjne produkty: ciabata i croissant
- Nową innowacyjną usługę wypieków mrożonych

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie numer: WND-RPPM.01.01.02-00-004/13

uepomorske w uniinnowacyjna gospodarka